Как да настроите USB принтер в Red Hat Linux

Преди да можете да използвате новия принтер, свързан към работната станция в офиса, ще трябва да добавите принтера към системата и да инсталирате съответните файлове с драйвери. Най-новите версии на Red Hat Enterprise Linux използват Common Unix Printing System (CUPS), за да управляват и поддържат принтери, свързани към системата. Това опростява настройката на принтера с инструмента за конфигуриране на принтер, базиран на CUPS.

Свържете USB принтера към системата и го включете.

Щракнете върху менюто „Система“, изберете „Администриране“ и щракнете върху „Печат“.

Щракнете върху бутона “New”.

Изберете USB принтера в панела „Устройства“ и щракнете върху бутона „Напред“. Инструментът за конфигуриране на принтера се опитва автоматично да открие типа на принтера и да инсталира съответните драйвери. Ако е успешен, пропуснете следващата стъпка.

Изберете марката на принтера и щракнете върху бутона „Напред“. Изберете модела на принтера, след което изберете драйвера от панела “Driver”. Щракнете върху бутона „Напред“.

Въведете име за принтера в полето за въвеждане „Име на принтера“. Ако планирате да споделяте принтери в офис мрежата или имате няколко принтера, свързани към една и съща система, попълнете полетата за въвеждане „Описание“ и „Местоположение“. Например, „Workstation # 2 Black & White Laserjet“ за описание или „Workroom“ за местоположение може да улесни по-късното администриране и отстраняване на проблеми с офис принтерите.

Щракнете върху бутона „Прилагане“. Появява се диалогов прозорец за печат на тестова страница. Ако желаете, щракнете върху бутона „Да“, за да отпечатате пробна страница.