Как да вляза в настройката на BIOS на Inspiron?

Всяка марка компютър, включително линията Inspiron на Dell, разполага с основна входна / изходна система (BIOS), която управлява и изпълнява различни стартиращи функции преди стартирането на Windows. Може да се наложи да осъществите достъп до BIOS на компютъра си по редица причини, включително за промяна на последователността на зареждане, системната дата, настройките за защита на системата, опциите за управление на захранването. Можете също така да наблюдавате температурата на вашия процесор, дънната платка и твърдите дискове във вашия Inspiron чрез менюто на BIOS.

Етап 1

Включете компютъра.

Стъпка 2

Натиснете "F2" по време на зареждане, когато се появи логото "DELL".

Натиснете "Fn" + "F1", след като компютърът се включи, ако "F2" не работи. Ще се покаже менюто на BIOS със списък с опции.