Как да изключите клавиша Numlock на лаптоп Compaq

Клавишът "Num Lock" на клавиатурата на преносимия компютър на Compaq се намира в горната част на цифровата клавиатура от дясната страна на устройството. Когато е включен, клавишът ви позволява да използвате клавишите с цифровата клавиатура, за да въвеждате цифрови цифри в компютъра си. Когато е изключен, цифровата клавиатура е деактивирана и трябва да използвате цифровите клавиши над главните буквени клавиши, ако искате да въведете цифри на компютъра си.

Етап 1

Проверете светлинния индикатор над клавиша "Num Lock" на клавиатурата на вашия преносим компютър Compaq (ако е приложимо). Ако индикаторът е оранжев, бутонът "Num Lock" е включен и може да бъде изключен. Ако тази светлина не свети, бутонът "Num Lock" вече е изключен.

Стъпка 2

Докоснете еднократно бутона "Num Lock". Това ще изключи ключа и ще деактивира използването на клавиатурата.

Щракнете във всяко текстово поле на вашия компютър (в текстов документ, в адресната лента на вашия уеб браузър, в текстово поле на уеб страница и т.н.) и опитайте да използвате цифровите клавиши на цифровия блок на вашия преносим компютър Compaq. Ако бутоните не работят, когато ги натискате, това потвърждава, че бутонът "Num Lock" е изключен. Ако клавишите работят, трябва отново да натиснете "Num Lock", за да изключите ключа.