Как да превключите към нов Kindle

Цялото съдържание на Kindle, закупено от Amazon, първо се изпраща във вашия акаунт в Amazon, след това във вашето устройство. Дори ако сте закупили съдържанието чрез стария си Kindle, можете да изтеглите всичко отново на новия си Kindle, при условие че регистрирате устройството под същия акаунт. Ако някога се върнете да използвате по-старата Kindle, можете да използвате същия метод, за да добавите съдържание, закупено с помощта на по-новия Kindle. Процесът работи на всички електронни четци на Kindle.

Етап 1

Включете новия си Kindle и следвайте ръководството „Set Up Your Kindle“, същото ръководство, което преди това следвахте, за да настроите стария си Kindle. По време на процеса на регистрация, регистрирайте своя Kindle под същия акаунт, под който е регистриран стария ви Kindle.

Стъпка 2

Върнете се на началния екран след настройката и натиснете бутона "Меню" на вашия Kindle. Изберете „Преглед на архивирани елементи“.

Стъпка 3

Намерете и изберете първата книга, която искате да прехвърлите в новия Kindle. Книгата ще се изтегли в новия Kindle, след което ще се отвори до последната прочетена страница.

Върнете се на екрана Архивирани елементи и повторете процеса за цялото съдържание, което искате да прехвърлите в новия Kindle.