Жироскоп и акселерометри, използвани в смартфони

Новите поколения смартфони включват интуитивни функции, които може да изискват използването на вграден жироскоп или акселерометър. Жироскопът ви позволява да промените ориентацията на устройството, като завъртите дисплея му. Акселерометърът, от друга страна, проследява ускорението или усеща вибрациите на устройството. Вграденият жироскоп и акселерометър работят в комбинация с операционна система на смартфон или специфични софтуерни приложения за изпълнение на тези и други функции.

Жироскоп

Жироскопът позволява на смартфон да измерва и поддържа ориентация. Жироскопичните сензори могат да наблюдават и контролират позициите на устройството, ориентацията, посоката, ъгловото движение и въртенето. Когато се прилага към смартфон, жироскопичният сензор обикновено изпълнява функции за разпознаване на жестове. Освен това жироскопите в смартфоните помагат да се определи позицията и ориентацията на телефона.

Акселерометър

Акселерометърът е сензорен елемент, който измерва ускорението, както и наклон, ъгъл на наклон, наклон, въртене, вибрации и сблъсък. За да предложи функционалност със смартфон, акселерометърът трябва да преведе изхода на сензора. Смартфоните използват няколко вида акселерометри, сензорният елемент и софтуерът представляват основните разлики между акселерометрите. Когато се прилага към смартфон, акселерометърът може автоматично да променя ориентацията на екрана на устройството вертикално или хоризонтално.

Микроелектромеханични системи

Микроелектромеханичните системи предоставят технологията, която прави възможни много от функциите на смартфона. Тази технология прилага механични функции към малки конструкции, използвайки размери в микрометрова скала. Жироскопите и акселерометрите в смартфона използват технологията MEMS. Прилагането на технологията MEMS върху смартфоните също дава възможност за достъп на хора с увреждания.

Заплаха за сигурността

Въвеждането на нови технологии за смартфони може да увеличи риска от заплахи за сигурността. Например изследователи от Джорджийския технически университет разкриха метод, чрез който потребителите на смартфони имат достъп до информацията, въведена на компютър чрез акселерометъра и жироскопа на смартфона, като записват и дешифрират натисканията на клавишите, направени на компютъра.