Как да увеличите времето на iPhone за режим на заспиване

Когато остане без работа за определен период от време, екранът на iPhone се заключва и устройството влиза в режим на заспиване, за да спести енергия на батерията. Функцията, наречена Auto-Lock, включва няколко опции за персонализиране, които помагат да се определи продължителността на времето, необходимо на iPhone да влезе в режим на заспиване. Например можете да настроите устройството да се заключва автоматично в неактивно състояние след 1 минута или пет минути. Можете също да деактивирате функцията.

Етап 1

Докоснете „Настройки“ на началния екран на вашия iPhone, за да отворите ново меню.

Стъпка 2

Изберете „Общи“, за да видите повече опции.

Стъпка 3

Изберете „Автоматично заключване“, за да видите нови опции.

Стъпка 4

Докоснете продължителността на времето, през което искате iPhone да изчака да премине в режим на заспиване. Можете да изберете интервали от една до пет минути или никога.

Натиснете бутона "Начало", за да запазите настройките си и да излезете на началния екран.