Как да свържете HDTV монитор чрез Ethernet

Свързването на HDTV монитор през Ethernet ви позволява да гледате HD видео от вашия компютър, дори ако този компютър няма изход на HDMI дисплей. В допълнение, като изпращате HDMI сигнали през Ethernet, можете да направите монитора си споделен мрежов ресурс, позволявайки на всички устройства в мрежата да го използват като дисплей, когато е необходимо. За да свържете HDMI дисплей към компютър или мрежа през Ethernet, имате нужда от HDMI over IP удължител. Удължителите действат като интерфейс между HD дисплей и мрежа, позволявайки на мрежовите устройства да комуникират директно с дисплея.

Етап 1

Свържете HDTV монитора към дисплейния порт на удължителя с помощта на HDMI кабел.

Стъпка 2

Включете удължителя и включете Ethernet кабел в мрежовия порт на устройството. Свържете другия край на Ethernet кабела или към вашия компютър, или към мрежов превключвател.

Стъпка 3

Инсталирайте драйверите за удължителя на компютъра или компютрите, с които искате да използвате HDTV монитора. Много удължители се доставят с драйверски дискове в опаковката. Друга възможност е да проверите уебсайта на производителя на удължителя за актуализации на драйвери.

Стъпка 4

Проверете дали на удължителя е присвоен IP адрес. Като мрежови устройства разширителите HDMI over IP трябва да имат валиден IP адрес, така че устройствата да могат да комуникират с тях в мрежата. Удължителите обикновено имат или уеб-базирано меню за настройка, или отделно приложение за конфигуриране. Веднъж в менюто на удължителя, потърсете „Мрежови настройки“ или подобна опция. В повечето мрежи устройството ще получи IP адрес автоматично. Ако обаче в мрежата ви не работи протокол за динамично управление на хоста, въведете неизползван IP в полето „IP Address“, маската на подмрежата на вашата мрежа в полето „Subnet Mask“ и IP адреса на вашия рутер в Поле „Default Gateway“.

Инициирайте връзка от вашия компютър към монитора. Това става чрез менюто за настройка или софтуера на удължителя. Дисплеят HDTV ще отразява дисплея на вашия компютър, след като се осъществи връзка. Ако споделяте дисплея в мрежа, имайте предвид, че само един компютър ще може да се свърже наведнъж с монитора.