Как да свържа компютъра си към телевизор с помощта на VGA кабел

VGA (видео графичен масив) е вид връзка, често използвана на компютри и лаптопи за свързване на монитор. 15-пиновият VGA щепсел на всеки край на кабела се свързва с отворите в порта за предаване на видео сигнал. Относително малко телевизори са оборудвани с VGA порт, така че вероятно ще ви трябва адаптерен кабел, за да свържете телевизора си с компютъра. Адаптерният кабел има S-video или композитен-видео щепсел в единия край за телевизионната връзка.

Етап 1

Изключете телевизора.

Стъпка 2

Включете VGA кабела към съответния порт на гърба на компютърната кула или ръба на лаптоп. Двата болта на кабелния щепсел се завъртат по посока на часовниковата стрелка, за да закрепят кабела към порта.

Стъпка 3

Поставете кръглия щепсел от другия край в съответстващия видео вход на телевизора.

Включете телевизора и натиснете бутона за избор на видео на дистанционното управление, за да се свържете с компютъра чрез VGA кабела.