Какво е разработчик на принтери?

Разработващото устройство е устройство в лазерен принтер, което изтегля праха от тонера през системата и в крайна сметка към хартията. За разлика от мастилените принтери, които директно отлагат мастило върху страницата, лазерните принтери трябва да прикрепят праха от сух тонер към страницата. Елементът за разработчици е неразделна част от процеса - без него тонерът никога не стига до страницата.

Как работи

Разработващото устройство представлява колекция от изключително малки мъниста, прикрепени към въртящ се метален цилиндър или ролка. Зърната носят малък отрицателен електрически заряд, който привлича тонера при преминаване през бункера за тонер. Това привличане се случва, защото тонерът на прах има положителен електрически заряд. След това барабанът на проявителя предава топчетата с покритие с тонер покрай барабана, който има електростатична версия на изображението, което трябва да се отпечата. Електростатичното изображение има по-силен отрицателен заряд от проявителния блок, който изтегля тонера от проявителя и върху барабана, за да образува изображението. След това разработчикът се премества обратно в бункера за тонер, за да събере повече тонер на прах.