Ако имате два компютъра онлайн, ще им звъни ли Skype?

Ако сте влезли в един и същ акаунт на Skype на два компютъра едновременно и получите входящо обаждане, и двата компютъра ще звънят и ще ви подканят да се свържете. Можете обаче да се свържете с повикването само на един от компютрите, така че ако приемете обаждането на единия компютър, другият ще спре да звъни.

Skype входящи повиквания

Skype е проектиран да работи едновременно на няколко типа устройства. Например можете да стартирате програмата на телефона, таблета, работния си лаптоп и домашния десктоп: можете да влезете в един и същ акаунт на всички устройства едновременно. Тъй като целта на повикването е да се свърже с вас, където и да се намирате, всички устройства, влезли в услугата, ще звънят едновременно: програмата не използва селектор „активна система“, излезте от предварително вписаното устройство или блокирайте допълнителни влизания, когато работите с множество устройства.

Обаждане с множество устройства

Докато първоначалното обаждане ще звъни на всяко устройство, свързано към акаунта, само първото устройство, което отговаря на повикването, ще може да участва. Не можете да инициирате трипосочно обаждане в Skype, като използвате само два акаунта: всеки участник се нуждае от индивидуален акаунт.