Как да размразите замразен iPhone

IPhone може да покаже празен екран, сензорният екран може да не реагира или приложението, което се обърка, може да попречи на устройството да функционира правилно. Ако вашият iPhone работи отново, може да се наложи да изпълните серия от стъпки за отстраняване на неизправности, за да определите и отстраните проблема, без да повредите данните си. След като коригирате проблема, трябва да актуализирате софтуера на iOS, както и всичките си приложения, за да отстраните бъги софтуера и да подобрите надеждността и производителността на вашия iPhone. Когато общите стъпки за отстраняване на неизправности не разрешат проблема, можете да възстановите устройството до настройките по подразбиране с помощта на iTunes.

Общо отстраняване на неизправности

Етап 1

Включете вашия iPhone в зарядното устройство за стена и го оставете да се зарежда поне 15 минути. След това проверете дали зареждането на телефона е разрешило проблема. Избягвайте да използвате компютъра си за зареждане на устройството, тъй като зарядното устройство за стена изпраща повече енергия към iPhone.

Стъпка 2

Щракнете двукратно върху бутона „Начало“ и след това докоснете и задръжте върху приложение, докато приложенията се размърдат. Докоснете бутона „-“ на всяко приложение, за да затворите всички приложения, които са отворени в момента.

Стъпка 3

Натиснете и задръжте бутона „Sleep / Wake“ и превключете плъзгача „Slide to Power Off“ отляво надясно, когато се покаже. Ако подканата не се появи, натиснете и задръжте бутоните „Sleep / Wake“ и „Home“, докато устройството се изключи. Това може да отнеме от 15 до 60 секунди.

Стъпка 4

Натиснете бутона "Sleep / Wake", за да рестартирате iPhone.

Докоснете „Настройки“, изберете „Настройки“ и след това докоснете „Общи“. Изберете всички налични актуализации на iOS и изберете опцията „Изтегляне“, за да изтеглите актуализацията. Докоснете „Инсталиране“, след като изтеглянето завърши.

Архивиране и възстановяване

Етап 1

Свържете вашия iPhone към компютъра, като използвате предоставения USB съединителен кабел.

Стъпка 2

Щракнете върху бутона "iPhone".

Стъпка 3

Изберете раздела „Резюме“ и изберете „Архивиране сега“.

Стъпка 4

Щракнете върху менюто „Файл“, изберете „Устройства“ и изберете опцията за прехвърляне на покупки от вашия iPhone.

Стъпка 5

Щракнете върху бутона „Възстановяване на iPhone ...“ и отново изберете опцията „Архивиране“.

Стъпка 6

Щракнете върху „Възстановяване“.

Стъпка 7

Изчакайте iTunes да възстанови вашето устройство и плъзнете плъзгача "Slide to Set Up" отляво надясно. Следвайте указанията, за да настроите устройството си.

Стъпка 8

Стартирайте iTunes на компютъра си със свързан iPhone.

Щракнете върху опцията за възстановяване от резервно копие. Изберете най-новото архивиране от падащото меню и кликнете върху „Напред“. Следвайте останалите подкани, за да възстановите вашия iPhone.