Как да програмирате дистанционно за DirecTV за DVD плейър на Philips

Можете да програмирате вашето DirecTV премахване за работа с другите ви електронни устройства, включително DVD плейър на Philips. Веднъж програмирани, можете да контролирате мощността на вашия DVD плейър и възпроизвеждането на DVD. Не е необходимо да програмирате дистанционното си отново, освен ако не смените сателитните приемници или не закупите нов плейър. За да управлявате вашия плейър след програмиране, трябва само да го изберете от превключвателя “Mode” на дистанционното.

Етап 1

Включете вашия DVD плейър Philips и се уверете, че приемникът DirecTV е включен.

Стъпка 2

Плъзнете превключвателя “Mode” на дистанционното на DirecTV в положение “AV 1.” Превключвателят се намира в горната част на дистанционното управление.

Стъпка 3

Натиснете и задръжте бутоните „Избор“ и „Без звук“, докато LED индикаторът на дистанционното не премигне два пъти.

Стъпка 4

Въведете кода за вашия DVD плейър Philips с помощта на клавиатурата на дистанционното управление. Кодовете 20646, 20539, 20503, 20675 и 20854 са най-често срещаните кодове за DVD плейъра на Philips.

Насочете дистанционното към вашия DVD плейър и натиснете бутона “Power”. Ако DVD плейърът се изключи, кодът е правилен. Ако не, повторете процеса, като използвате един от другите кодове.