Как да коригирам печатащите глави на HP Officejet Pro

Проблем с печатащите глави на вашия HP Officejet Pro може да доведе до нискокачествени разпечатки. За да разрешите проблема, първо премахнете и след това поставете отново печатащите глави, за да осигурите правилното инсталиране. Ако проблемът продължава, стартирането на диагностичната помощна програма за качество на печат на устройството може да ви помогне да определите точната причина за вашите проблеми с печата. Влезте в помощната програма за диагностика, като натиснете бутона „Настройка“ на вашия принтер, изберете „Отчет“ и след това щракнете върху „Качество на печат“.

Подравнете

Тестовите шаблони с криви и разединени линии често показват, че печатащите глави не са подравнени. Стартирането на помощната програма за автоматично подравняване на принтера обикновено решава проблема. За да стартирате помощната програма, натиснете бутона „Настройка“ на контролния панел на вашия принтер, превъртете до менюто „Инструменти“ и след това изберете опцията „Подравняване на принтера“. Може да се наложи да отговорите на екранен подкана, за да стартирате помощната програма и след това да го направите отново, след като се отпечата диагностичната страница.

Чисто

Ако отчетът за качеството на печат съдържа избледнели или липсващи шаблони за тестване на цвят или модели, съдържащи бели линии, принтерът ви може да има мръсни печатащи глави. Има два начина за почистване на печатащите глави. За да ги почистите автоматично, изберете опцията “Clean Printhead” от менюто “Tools” с помощта на контролния панел на вашето устройство. Ако качеството на получената тестова страница остане лошо, стартирайте помощната програма, за да почистите отново печатащите глави. За да почистите ръчно печатащите глави, отворете горния капак на вашия Officejet Pro и изчакайте сглобката на касетата да се плъзне на място. Повдигнете ключалката и издърпайте касетата (ите) от модула. С мека кърпа от микрофибър внимателно избършете медните контакти на касетата. Внимавайте да не докосвате дюзите - това може да доведе до трайни повреди. Освен това използвайте кърпата, за да избършете контактите, разположени вътре в модула на касетата, преди да инсталирате отново касетата (ите).

Калибриране

Тестовият шаблон с бели пролуки или тъмни линии може да показва проблем с калибрирането на печатащата глава. За да калибрирате отново устройството, натиснете „Setup“, изберете „Tools“ и след това изберете опцията „Calibrate Linefeed“. Прегледайте резултата от разпечатката и след това стартирайте помощната програма втори път, ако проблемът продължава. Имайте предвид, че не всички модели Officejet Pro предлагат този инструмент за диагностика.

Сменете

Ако стартирането на инструментите за качество на печат не успее да разреши проблема, може да се наложи да смените касетите с мастило, за да възстановите правилната функционалност за печат. HP препоръчва да се използват оригинални касети с мастило на HP, а не техните генерични аналози. Замяната на обща касета с нейния еквивалент на HP може да е достатъчна, за да подобри качеството на печат на вашия Officejet Pro. HP също така предупреждава, че гаранцията на устройството не покрива щети, произтичащи от използването на касета, която не е на HP.

Съображения

Ако качеството на вашите отпечатани документи остава лошо след подмяна на касетите и стартиране на помощните програми, проблемът може да е в хардуера на принтера. Свържете се с HP или сервизен техник за допълнителна поддръжка и евентуална информация за резервни части. Гаранцията на устройството може да покрие всички разходи, свързани с ремонта. Ако вашата гаранция за Officejet Pro вече не е валидна, може да се наложи да претеглите разходите, свързани с ремонта, спрямо разходите за ново устройство.