Значение на Microsoft Excel

Първоначално издаден през 1985 г., Microsoft Excel се превърна в най-използваната програма за електронни таблици в света. Excel може да извършва изчисления въз основа на формула и много други математически функции. Програмата служи и като платформа за програмиране на Visual Basic за приложения. Поради своята полезност, Excel се превърна в основен елемент в много предприятия.

Счетоводство и финанси

Excel често се използва в счетоводството и финансите поради способността му да автоматизира изчисленията и подкрепата си за сложни формули. Електронните таблици на Excel могат да изчисляват начисляването на сложни лихви и нетен доход, след като коригират бруто за разходи, например. След като формулите са въведени в таблица, просто включвате числа, когато е необходимо, а Excel прави останалото, като попълва клетки с резултатите от изчисленията. Това прави Excel незаменим инструмент за бизнес счетоводство.

Организация на данните

Дори нефинансовите предприятия използват електронни таблици на Excel. Възможността за организиране на данни в таблици на Excel и настройване на инструменти за актуализиране, организиране и показване на данните прави програмата популярна за административни цели. Изчерпателни, лесни за справяне таблици на Excel позволяват на администраторите да проверяват една статистика в даден процес, като например проблеми с грешки в даден продукт, спрямо доклад за тенденции за същите грешки в услугата. Чрез тези сравнения могат да се идентифицират проблеми и да се разработят решения.

Програмиране

Excel поддържа езика за програмиране Visual Basic for Applications на Microsoft за създаване на макроси, които увеличават ефективността и лекотата на използване чрез автоматизиране или опростяване на сложни функции. Хората, които умеят да създават макроси на Excel, са много търсени в организации от всякакъв тип.

Графиране

Excel също така създава разнообразни диаграми и графики за визуално представяне на отчети за доходите и други статистически данни. Спестявате време, като правите диаграмите в електронната таблица, където се намират данните. Визуалното представяне на данните управлява точките ви по-ефективно от колоните с числа. Възможността за графика в Excel също освобождава известен капитал, който в противен случай би трябвало да се инвестира в друга графична програма.

Опитност

Базовото владеене на Excel става задължително в някои организации. Човекът, който има по-високо ниво на компетентност с Excel, често има предимство, когато се състезава за отворена позиция.