Как да направите приложенията на iPhone по-големи

Ако имате проблеми с разглеждането на екрана на вашия iPhone или искате да направите малките икони и текст малко по-големи, можете да активирате функцията за мащабиране на телефона, за да увеличите която и да е част от желания екран. Функцията за мащабиране ви позволява да увеличите началния екран, както и всяко отворено приложение или прозорец на браузъра, и можете да контролирате колко далеч или по-малко мащабирате, ако е необходимо.

Включване на функцията за мащабиране

Етап 1

Докоснете иконата „Настройки“.

Стъпка 2

Отидете на „Общи“ и изберете „Достъпност“.

Плъзнете превключвателя за мащабиране в положение „Включено“.

Използване на функцията за мащабиране

Етап 1

Докоснете два пъти екрана с три пръста, за да активирате Zoom.

Стъпка 2

Докоснете двукратно екрана с три пръста и след това преместете пръстите си нагоре, за да увеличите, или надолу, за да намалите.

Стъпка 3

Плъзнете екрана с три пръста, за да превъртите екрана.

Докоснете двукратно екрана отново с три пръста, за да изключите Zoom.