Как да получите карта MicroSD отлепвана от лаптоп

MicroSD картите могат да заседнат в лаптоп, ако излязат от релсата и пропуснат порта за свързване или ако механизмът за изваждане на порта за свързване не успее. Премахването на заседнала или заседнала microSD карта от лаптоп създава някои уникални предизвикателства в сравнение с настолните компютри. MicroSD картите са сред най-малките карти с памет, а лаптопите не са проектирани да се разглобяват лесно, така че премахването на заседнала карта обикновено означава да я принудите.

Разклатете лаптопа

Ако microSD картата е заседнала, защото не е поставена правилно или слотът е повреден, може да използвате гравитацията, за да извадите картата. Повдигнете лаптопа, поставете слота за microSD карта надолу и след това внимателно изтръскайте залепналата карта. Уверете се, че първо сте изключили компютъра, но не го приспивайте. Също така премахнете всички оптични дискове от устройството, изключете променливотоковия адаптер, извадете батерията и затворете капака на екрана, преди да разклатите устройството. Имайте предвид, че твърде силно разклащане на лаптоп може да повреди устройството.

Задействайте пролетта

Картата microSD може да е заседнала, защото механизмът за изваждане на пружината е заседнал или картата е позиционирана неправилно, за да се подреди с механизма за изваждане. В такива случаи може да успеете да извадите картата, като леко се размърдате и натиснете по-нататък в механизма, за да пуснете пружината. Картата трябва да изскочи, ако е подредена правилно с механизма за изваждане и механизмът за изваждане е без препятствия.

Издърпайте с пинсета

Ако microSD картата се вижда и механизмът за изваждане не работи, може да успеете да извадите картата с малък чифт пинсети. Изключете компютъра и извадете всички източници на захранване и след това стиснете пинсетата достатъчно малка, за да влезе в слота за карта, но оставяйки достатъчно място, за да се побере около картата. Хванете се за картата и я дръпнете, за да изтласкате картата. Като алтернатива, ако картата е заседнала по такъв начин, че пинсетата не може да я хване, поставете тънък предмет като изправена кламер, пила за нокти или плоска отвертка в слота, натиснете microSD картата с обекта и след това плъзнете картата от слота.

Извадете калъфа

Ако всичко друго се провали, извадете microSD картата, като отворите корпуса на лаптопа и ръчно го принудите от устройството за четене на картата с памет. Това може да работи и ако при поставяне на картата тя изцяло е пропуснала слота и се е плъзнала в самия лаптоп - ако, т.е. кутията на вашия лаптоп има отвор около четеца. Имайте предвид, че отварянето на кутията може да анулира вашата гаранция и може да причини повреда на лаптопа, ако не сте сигурни какво правите. Можете да премахнете корпуса на повечето лаптопи, като премахнете всички винтове и свалите корпуса, но първо се уверете, че устройството е изключено и не е свързано към източници на захранване. Някои винтове може да са скрити под клавиатурата или оптичното устройство. Консултирайте се с производителя на вашия лаптоп за инструкции, специфични за марката и модела на вашия лаптоп.