Как да намерите какъв модел LCD монитор на Westinghouse притежавате

За да поискате онлайн ремонт, поръчка на части или информация за отстраняване на неизправности, ще ви е необходим номера на вашия модел монитор на Westinghouse LCD. Докато номерът на модела е отпечатан както на ръководството, така и на оригиналната кутия, ако нито един от тези елементи не е наличен, ще трябва да търсите другаде. За щастие и моделът, и серийните номера се намират на монитора.

Етап 1

Изключете монитора от всички периферни устройства. Завъртете монитора, така че гърбът да е обърнат към вас. Ако мониторът е тежък или е монтиран на стената, помолете приятел за помощ, за да избегнете нараняване.

Стъпка 2

Намерете информационния стикер в центъра на конзолата. Той е бял, с черен текст и баркод.

Стъпка 3

Прочетете номера на модела от баркод стикера. Не премахвайте стикера от монитора, това може да анулира вашата гаранция.

Запишете номера на модела и серийния номер. Съхранявайте информацията за удобна справка.