Как да въведете UTM в Garmin

Универсален напречен Меркатор или UTM е подобен на координатите на географска ширина и дължина. Координатите на UTM обаче са по-точни от географската ширина и дължина, тъй като UTM отчитат кривината на Земята. Много GPS устройства на Garmin ще приемат координати за географска ширина и дължина, както и координати на UTM, за точки и дестинации. Въвеждането на UTM в устройство на Garmin изисква първо да промените формата на позицията в настройките за GPS.

Етап 1

Включете Garmin GPS устройството.

Стъпка 2

Докоснете иконата „Настройка“ на екрана на главното меню. Ще се отвори екранът за настройки.

Стъпка 3

Докоснете опцията „Формат на позицията“ в менюто Настройки.

Стъпка 4

Докоснете опцията „UTM / UPS“.

Стъпка 5

Докоснете иконата „Местоположение“. Вашето местоположение ще се показва в географска ширина и дължина.

Стъпка 6

Заменете координатите за географска ширина и дължина с координатите на UTM в полето за въвеждане на местоположение.

Стъпка 7

Докоснете опцията „Избрано местоположение“. Опцията ще промени входа от „Местоположение (ширина / дължина)“ на UTM.

Докоснете опцията „Запазване“. Данните за вашето местоположение са въведени с UTM координати.