Как да промените връзката с отдалечен работен плот

Отдалеченият работен плот е инструмент, който можете да използвате, за да се свържете отдалеч с вашия домашен или работен компютър. Той се използва и от мрежовите администратори за дистанционно подпомагане на мрежовите потребители при отстраняване на проблеми. Инструментът за отдалечен работен плот е съвместим във всички версии на Microsoft Windows. Обща задача за потребителите на инструмента за отдалечен работен плот е промяната на настройките за отдалечени връзки, улесняваща лесна мобилност и гъвкавост.

Етап 1

Изберете "Старт-> Всички програми-> Аксесоари" от менюто за старт на вашия компютър.

Стъпка 2

Изберете „Връзка с отдалечен работен плот“ от менюто „Аксесоари“. Ако компютърът ви работи с Windows XP, изберете опцията от менюто „Комуникации-> Връзка с отдалечен работен плот“.

Променете името на компютъра, IP адреса или номера на порта, както е необходимо, и изберете бутона "Свързване" в менюто. Сега ще видите работния плот на отдалечения компютър в прозорец на менюто на вашия компютър.