Разликите между човешкото око и обектива на камерата

Строго погледнато, обективът на фотоапарата е твърде прост, за да бъде сравним с цялото око; обаче, цяла камера може смислено да се сравнява с човешката оптична система. Обективът на камерата е аналогичен на човешката роговица; фотографски филм или светлинни сензори могат да бъдат сравнени с ретината. И двете системи могат да регулират количеството светлина, което пропускат, посредством ириса в човешкото око или контрола на блендата в камерата. Съществуват и редица забележителни разлики - не на последно място е очевидното, че човешкото око е органична, биофизиологична същност, а не сравнително просто, създадено от човека механично устройство.

Гъвкавост

Обективът на камерата е подобен в някои отношения на човешката роговица. Основната разлика е, че традиционната леща е с фиксирана форма. За да се получи различно фокусно разстояние, е необходимо да добавите или премахнете лещи или да преместите обектива по-близо или по-далеч от обекта. За разлика от това, човешката роговица може да промени формата си, за да се фокусира върху близки или далечни обекти. Мускулите в окото придърпват роговицата, за да я сплескат, или да се отпуснат, за да й позволят да стане по-изпъкнала. Докато се разработват високотехнологични лещи, които могат да имитират това свойство, те все още не са често достъпни.

Материал

Обективът на фотоапарата обикновено е направен от твърд, прозрачен материал. В миналото стъклото обикновено се е използвало за обективи на камерата; в днешно време те често се правят от пластмаси, които са по-евтини и по-малко склонни към напукване или смачкване. За разлика от това човешката роговица е направена от меко органично вещество.

Сложност

Само обективът на камерата е относително проста структура. Въпреки че може да се наложи значително техническо и производствено ноу-хау за създаването му, обективът по същество е извит участък от прозрачен материал с рамка, която позволява да бъде прикрепен към камерата. Окото, от друга страна, включва не само леща, но множество сложни структури, необходими за зрението.

Други разлики

За разлика от камерата, човешкото око е част от сложна система за обработка на информация. След като окото види изображение, то се предава в мозъка чрез зрителния нерв; така полученото от окото изображение е субективно за разлика от обективното. Камерата, от друга страна, по същество е тъпа система; трябва да се добави допълнителна обработка за справяне с различни цветови температури, например. Ретината на човека също е по-чувствителна дори от най-модерните и специализирани камери, способна да извлече полезна информация дори при много ниски нива на осветеност. Някои камери могат да възприемат стимул, невидим за човешкото око, или да изпълняват специфична функция, която човешкото око не може, но окото все още е по-сложен механизъм като цяло.