Най-добрият сплитер за кабелна телевизия

Разделителите се използват във всяка система за кабелна телевизия. Въпреки че тези устройства изглеждат доброкачествени и маловажни, сплитерите са в пътя на сигнала на всеки телевизор в къщата. Изборът на правилния сплитер за кабелни телевизионни услуги е от решаващо значение, като помага да се гарантира, че тези телевизионни сигнали преминават безпрепятствено. Ако решите да добавите широколентови интернет услуги, които предлагат услугите на кабелна телевизия, този проблем става още по-важен.

Висока честотна лента

Високата честотна лента означава, че сплитерът може да предава сигнали с плътна информация, включително висококачествени и широколентови интернет сигнали. Използването на сплитер от поне 1000 мегагерца помага да се гарантира, че тези сигнали преминават безпрепятствено. Разделителите с висока честотна лента струват малко повече от по-евтините версии, идващи със спокойствие, че тъй като вашите кабелни линии носят все повече и повече данни, няма да имате проблеми със загубата на сигнал по пътя.

Загуба на сигнал

Разделителите са със загуба. Това означава, че тъй като се правят повече връзки към оригиналната връзка, по-голямата част от оригиналния сигнал се изхвърля. Например над половината от първоначалната сила на сигнала се губи само с помощта на двупосочен сплитер. Тези загуби се измерват в децибели. Три децибела загуба представляват 50% намаление. Не поставяйте втори сплитер след първия, ако това е възможно. Използвайте по-голям в началото, усилен, ако е необходимо.

Усилватели на сигнала

Тези захранвани устройства също са сплитери. Разликата е, че всеки изход има компенсация за загубите, понесени при всяко разделяне. Тези усилватели имат регулируеми копчета, способни да регулират изходящия сигнал от устройството. Това е полезно при компенсиране на дълги кабелни пробези или при ситуации, при които могат да се получат осем или повече разделяния.

Диплексъри

Диплексърите са комбиниращи сигнали, които при необходимост функционират и като сплитери. Тези устройства са безценни при комбиниране на кабелен телевизионен сигнал с ефирна антена. Това може да спести пари, ако повечето съдържание с висока разделителна способност, което гледате, е от местни станции. Кабелите от антената и захранването на кабела се свързват към входовете на диплексера, с един кабел, водещ към телевизора или кабелната кутия. След това станциите се комбинират на тунера за лесен достъп.