Изходящи Vs. Входящ телемаркетинг

Телефонът е мощен бизнес инструмент и малките предприятия, по-големите корпорации и благотворителни организации го използват в своя полза. Телемаркетингът е процес на продажба на продукти или предоставяне на техническа поддръжка по телефона на настоящи и потенциални клиенти. Бизнесът използва входящ или изходящ телемаркетинг или и двете. И двата вида телемаркетинг имат предимства пред бизнеса.

Основни разлики

С входящ телемаркетинг клиент се обажда в клетъчния център. Например, клиент чете реклама за нов продукт и се обажда на входящ телемаркетинг, за да поиска повече информация. С изходящ телемаркетинг, кол центровете се обаждат директно на потенциални клиенти. Кабелна компания ще се обади на настоящите си клиенти, за да рекламира нова промоция. Кабелната компания също може студено да се обажда на не-клиенти, за да се опита да спечели повече продажби.

Роли на входящия телемаркетинг

Входящ телемаркетинг приема входящи обаждания от настоящи и потенциални клиенти. Телемаркетингът записва името и информацията на обаждащия се и често чете писмени подкани за текущи промоции или продукти. Някои входящи телемаркетинг се опитват да продават нови продукти на клиенти, като например надграждане на маркетинговия план на компанията за мобилни телефони до клиенти, които се обаждат по други причини. Други входящи телемаркетинг се справят с жалби и помагат на клиентите с проблеми, като същевременно се опитват да продават нови продукти.

Роли за работа на изходящ телемаркетинг

Изходящите телемаркетинг се обаждат на настоящи и бивши клиенти или на студени обаждания на потенциални клиенти от телефонния указател в указателя. Обикновено изходящият телемаркет продавач се обажда на клиент и се опитва да продаде продукт или да поиска дарение за благотворителна организация, като прочете скрипт, предоставен от неговата компания или благотворителна организация. Изходящият телемаркетинг отговаря и на въпроси, които клиентите могат да имат относно продукти или услуги, и записва продажбите в компютърна програма. Например изходящ телемаркетинг за директна пощенска компания може да се обади на бивши клиенти и да популяризира нови продукти, за да донесе повече продажби.

Други съображения

Входящите и изходящите телемаркетинг се занимават с голямо разнообразие от клиенти и трябва да разглеждат жалби и други проблеми. Няколко компании също изискват от телемаркеторите да продават определен процент продукти всеки месец, известен като квота за продажби. Докато много клиенти ще се справят професионално с обаждания за телемаркетинг, някои клиенти ще се влошат или дори ще настъпят агресивно. Входящите и изходящите телемаркетинг трябва да знаят как да преодолеят тези ситуации, като същевременно изпълняват своите квоти за продажби.