Как да настроите iPhone на вибрация за текстови съобщения

Настройте вашия iPhone да вибрира, когато получите текстово съобщение. Можете да конфигурирате iPhone да вибрира, когато е в режим „Без звук“ или „Звънене“, което означава, че можете да настроите устройството да вибрира независимо дали е зададено известие за тон на звънене за текстови съобщения. Първо активирайте вибрацията за безшумен режим и / или позвъняване и след това конфигурирайте вибрацията на текстовото известие за текстови съобщения. След това изберете от селекция от вибрационни модели, включително „Heartbeat“, „Quick“, „Rapid“, „S.O.S.“ и още.

Етап 1

Докоснете иконата „Настройка“ в началния екран на iPhone, за да стартирате приложението Настройки.

Стъпка 2

Докоснете раздела „Звуци“, за да отворите менюто Sounds Settings.

Стъпка 3

Докоснете опцията „Вибриране при позвъняване“ и след това плъзнете превключвателя на „Включено“.

Стъпка 4

Докоснете опцията „Промяна с бутони“ и след това плъзнете превключвателя на „Вкл.“, За да активирате бутон за контрол върху вибрациите и звъненето, ако желаете.

Стъпка 5

Докоснете опцията „Вибриране при безшумно“ и след това плъзнете превключвателя на „Включено“. Вибрирането вече е активирано както за режима на звънене, така и за без звук.

Стъпка 6

Докоснете опцията „Текстов тон“ в раздела „Звуци и вибрационни модели“ и след това докоснете „Няма“, за да изключите звуковия тон на звънене. Когато тази настройка е зададена на None, iPhone ще вибрира, но няма да издава звук, когато пристигне ново текстово съобщение.

Докоснете раздела „Вибрация“ и след това докоснете желания модел на вибрация. Избраният шаблон на вибрация вече показва отметка. IPhone е конфигуриран да вибрира за входящи текстови съобщения.