Как да върнете дефектна касета на HP

Всички касети за принтер на HP са покрити от гаранция на производителя, така че ако установите, че вашата касета е дефектна, можете да я върнете за подмяна. Въпреки че HP обикновено не приема заместители от потребителите, тя има изградена система със своите търговци, за да направи процеса възможно най-безпроблемен. След като установите, че касетата е покрита от гаранцията, просто върнете касетата обратно на мястото, от което сте я закупили, заедно с необходимия информационен формуляр и мостра от задание за печат, използвайки дефектната касета.

Връщане на касета

Всяка касета за принтер на HP се доставя с формуляр за сервизна информация, приложен в опаковката. Преди да върнете дефектен принтер, първо се уверете, че касетата е покрита от гаранцията на HP, и след това попълнете формуляра за информация. Ако вече нямате формуляра за информация, можете да запишете описание на проблема, както и вашето име, адрес, телефонен номер и къде сте закупили касетата. Отпечатайте примерна страница, като използвате дефектната касета във вашия принтер и включете това заедно с формуляра за информация. Занесете тези две хартии, касетата и разписката си до мястото на закупуване за резервна касета. Можете също да се обадите на 1-800-HPINVENT за допълнителна информация относно подмяната на касета.

Гаранционно покритие

Касетите с мастило на HP и печатащите глави са предмет на гаранцията на производителя, за да не бъдат дефекти в материала или изработката през определен период на покритие. Гаранцията обхваща мастилените касети на HP само когато се използват в съответния принтер на HP или друго упълномощено печатащо устройство. За да сте сигурни, че вашата касета е била използвана в определен принтер - и че не сте използвали погрешно грешен модел касета, проверете ръководството за продукта на принтера. В ръководството са изброени подходящите касети, които могат да се използват с него.

Гаранционен период на покритие

Всяка касета за принтер на HP има дата, отпечатана на етикет. Местоположението варира за различните модели касети, но можете лесно да го намерите, като изследвате касетата за година и месец във формат „ГГГГ / ММ“ или година, месец и дата във формат „ГГГГ / ММ / ДД“. Тази дата представлява края на периода на гаранционно покритие. Разбира се, периодът на гаранционно покритие също приключва веднага щом касетата е изчерпана, независимо от датата на етикета.

Гаранционни изключения

Гаранцията на HP не обхваща подправени печатащи касети, включително ремонтирани или презаредени касети. Касетите не са покрити за дефекти или проблеми, произтичащи от обикновената употреба. Касетите не се покриват от гаранция, ако са били съхранявани или използвани при условия извън работната среда на принтера, публикувани в информационния лист на принтера. Например, типичен HP принтер трябва да се използва при температури между 50 и 90,5 градуса по Фаренхайт и влажност между 10 и 80 процента. Принтерите (и следователно техните касети) трябва да се съхраняват само при температури между -4 и 104 градуса с влажност не по-голяма от 95 процента.