Как да накарам Comcast Internet да работи на новия ми компютър

В най-кратки срокове стартирайте и стартирайте новия си компютър с вашата интернет услуга Comcast. Стъпките, които трябва да предприемете, за да изпълните тази задача, варират в зависимост от вашата цел. Когато целта е да се замени стар компютър, който е бил официално свързан директно с вашия Comcast модем, се следва една процедура. Ако целта е да добавите нов компютър към вашата безжична домашна мрежа с услугата Comcast Internet, трябва да се следва друга процедура. Във всеки случай ще сърфирате в мрежата с любезното съдействие на Comcast много скоро.

Свържете новия компютър към Comcast модема или шлюза

Етап 1

Изключете компютъра.

Стъпка 2

Включете коаксиалния кабел, който е свързан към кабелния изход, инсталиран от техника Comcast, към терминала на кабела на модема или шлюза. Закрепете връзката на кабела към терминала, като завъртите винтовия съединител, който обхваща щепсела на кабела, по посока на часовниковата стрелка, докато не стигне пръста.

Стъпка 3

Свържете модема или шлюзовото устройство към източник на захранване и го включете.

Стъпка 4

Поставете единия край на Ethernet кабел в Ethernet порта на модема или шлюза. Поставете другия край на Ethernet кабела в Ethernet порта на компютъра.

Стъпка 5

Стартирайте уеб браузъра на компютъра. Следвайте инструкциите на екрана, за да изтеглите инсталационния софтуер Comcast на вашия компютър.

Влезте в компютъра с помощта на администраторски акаунт. Отворете инсталационната програма Comcast. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията на Comcast, настроена за вашия компютър.

Добавете нов компютър с Windows към домашната си мрежа с услугата Comcast

Етап 1

Стартирайте уеб браузъра на компютъра, който служи като основен компютър във вашата домашна мрежа. Този компютър е свързан директно към вашия шлюз Comcast чрез кабелна връзка и на него е инсталиран софтуерът Comcast. Въведете „http://10.0.0.1“ в адресната лента на браузъра, ако използвате безжичен шлюз SMCD3GNV или TG852G. Въведете "http://192.168.1.1" в адресната лента на браузъра, ако използвате Netgear WNR1000, WGR614v8 или CG814v 1 & 2; WNR3500; или Linksys WRT310N, WCG200v 1 & 2 или BEFCMUH4 рутер или шлюз.

Стъпка 2

Влезте в потребителския интерфейс на устройството. Потребителското име и парола по подразбиране са или „администратор“ и „парола“, празно потребителско име и „парола“ или „comcast“ и „1234“.

Стъпка 3

Създайте име ("SSID") за вашата домашна мрежа и установете мрежов ключ за сигурност. Вижте ръководството за потребителя на рутера за конкретни инструкции как да изпълните тази задача за типа рутер, който използвате.

Стъпка 4

Щракнете върху иконата Мрежа, намираща се в лентата на задачите на новия компютър. Изберете „Отваряне на Център за мрежи и споделяне“.

Щракнете върху „Управление на безжични мрежи“ в лявата колона. Щракнете върху „Добавяне“, за да стартирате съветника за нова връзка. Следвайте указанията на съветника, за да добавите новия компютър към вашата безжична мрежа. Бъдете подготвени, ще бъдете подканени да въведете името на мрежата и ключа за сигурност.