Защо Wi-Fi продължава да губи сигнала си?

Въпреки че безжичната домашна мрежа може да бъде много полезен инструмент, тя може да бъде и основен източник на разочарование. Електронните смущения, конкурентните мрежи и изграждането на дома ви могат да повлияят на вашия Wi-Fi сигнал, забавяйки скоростите ви и дори прекъсвайки връзката на мобилните ви устройства. Ако вашият Wi-Fi сигнал продължава да изчезва, промяната на конфигурацията ви може да помогне за подобряване на приема.

Електромагнитни смущения

В зависимост от протокола, който използва вашата Wi-Fi мрежа, той може да излъчва в обхвата 2,4 GHz, обхвата 5 GHz или и двете. Ако имате друго безжично устройство в дома си, като безжичен телефон, то може да използва една от тези ленти за предаване и приемане на данни. Ако вашият Wi-Fi отпадне всеки път, когато използвате безжичния си телефон, помислете за надстройка до по-нов модел, който използва обхват 1,9 GHz. В допълнение, някои електронни устройства като микровълни могат да създават смущения в електромагнитния спектър, докато са в употреба. Ако вашите Wi-Fi отпадания съвпадат с полунощни закуски, помислете за преместване на вашия безжичен рутер, за да го поставите по-далеч от вашата микровълнова печка. Освен това поставете маршрутизатора си високо, като на рафт с книги, и не го крийте зад плътен обект като колона или хладилник.

Други мрежи

Ако живеете в жилищна сграда, близките Wi-Fi мрежи може да са източник на вашите проблеми със сигнала. Ако конфигурирате едно от мобилните си устройства да търси налични мрежи, ще видите списък на всички Wi-Fi мрежи в обхвата. В някои случаи твърде много конкурентни мрежи в малка област могат да влошат производителността на мрежата. Можете да опитате да промените мрежовия си канал във вашия рутер, за да видите дали различен канал предлага по-малко смущения, или можете да надстроите до рутер, който използва 5 GHz лента, която обикновено е по-малко пренаселена.

Мрежови конфликти

Повечето рутери имат система за автоматична конфигурация, при която всяко мобилно устройство, което осъществява достъп до мрежата, автоматично получава IP адрес. Този адрес е необходим, за да позволи на рутера да комуникира с всяко устройство и да изпраща данни напред-назад. В някои случаи може да се наложи да конфигурирате мрежата си да използва статични IP адреси, като задавате постоянен адрес на всяко устройство, за да улесните пренасочването на портове и други услуги. В този случай може по невнимание да сте присвоили на две устройства един и същ IP адрес, причинявайки конфликти всеки път, когато едното се опита да осъществи достъп до мрежата. Ако повечето от вашите безжични устройства нямат проблем при свързването, но две редовно губят Wi-Fi сигнала, проверете и двете, за да видите дали конфигурационната грешка може да е източникът на проблема.

Претоварване на рутера

Маршрутизаторите обработват всички пакети данни, които протичат между вашия компютър и интернет. Една машина може да произведе много голям брой пакети, които рутерът трябва да обработва правилно, и всяко устройство, което свържете към вашата мрежа, увеличава натоварването. Освен това някои програми като протокола за прехвърляне на файлове BitTorrent могат значително да увеличат натоварването на вашия рутер. В някои случаи по-старият хардуер може да се повреди под напрежението, да се срине и да загуби Wi-Fi сигнала в процеса. Ако вашите Wi-Fi отпадания съответстват на трансфери на файлове или определени приложения, проверете регистрационните файлове на маршрутизатора си, за да видите дали се срива и рестартира поради претоварване.