Как да поправим Polaroid камери

Моменталните поляроидни камери започват през 1929 г., когато Едвин Ленд решава да поляризира светлината без голям кристал, направен от езотеричен материал. Ражда се синтетичен поляризиращ материал и в крайна сметка Kodak закупува поляризираното вещество за филмов фотоапарат. Първият поляроиден стереоскопичен филм, показан на Световното изложение през 1939 г., и до днес Polaroid камерата произвежда качествени снимки.

Ако филм не изхвърля

Първо опитайте да натиснете бутона на затвора. Ако капакът не се извади веднага, премахнете фолиото и го поставете отново. Ако все още не се изхвърли филм, може да имате изтощена батерия, която се нуждае от подмяна. Извадете батерията и поставете нова батерия.

Няма филм след заснемане

Проверете брояча на картини, тъй като филмовата опаковка може да е празна, след това погледнете към FlashBar. Ако крушката на светкавицата ви е изключена, може да се наложи да смените крушката, която можете да намерите в повечето местни магазини за хоби фотография. При слаба светлина извадете филмовия пакет, докато бутонът на затвора щракне напред, след това върнете пакета и затворете вратичката на филма. Ако това не работи, тогава може би се нуждаете от нов филмов пакет за вашата Polaroid камера.

Частично изхвърлен филм

Освободете сянката на филма, така че да щракне назад. Без да отваряте вратата, издърпайте капака или филма от камерата. Ако камерата все още не работи правилно, извадете филма обратно и поставете нов филмов пакет.

Замъглени или празни изображения

Уверете се, че сте настроили разстоянието точно, ако е необходимо, на вашата камера Polaroid. Дръжте камерата стабилно, за да предотвратите размазани снимки. Ако филмът се окаже частично или напълно празен, пакетът с филми може да се повреди. Ако филмът изтече вътре в камерата, трябва да почистите ролките. Използвайте пръст, за да завъртите всеки валяк и отстранете всички прашинки или химикали с кърпа без власинки, навлажнена с вода.