Как да копирате CD в Windows Vista

Възможно е да копирате или CD с данни, или аудио CD на друг CD с помощта на Windows Vista, без да се налага да инсталирате софтуер на трети страни, като копирате материала на компютъра си и след това го прехвърляте на нов CD. CD с данни съдържа файлове с данни като документи и изображения. Компактдискът с данни може също да съдържа MP3 или WMA аудио файлове, но обикновено може да се чете само от компютър. Аудио CD е CD, който може да се възпроизвежда на всеки CD плейър.

CD с данни

Етап 1

Поставете оригиналния компактдиск с данни в CD-ROM устройството на компютъра.

Стъпка 2

Щракнете върху менюто "Старт" и щракнете върху раздела "Компютър", за да го отворите.

Стъпка 3

Щракнете двукратно върху иконата "CD", за да отворите папката на CD.

Стъпка 4

Създайте нова папка навсякъде на вашия компютър.

Стъпка 5

Плъзнете файловете и папките от оригиналната папка на CD в новосъздадената папка на работния плот.

Стъпка 6

Затворете оригиналната папка на CD и извадете CD от CD-ROM устройството.

Стъпка 7

Поставете празен CD с възможност за запис в CD записващото устройство на компютъра.

Стъпка 8

Щракнете върху опцията „Записване на файлове на диск с данни“ в появилия се прозорец „Записване на диск“. Изберете име за диска до „Заглавие на диска:“ и кликнете върху „Напред“. Windows ще форматира диска.

Плъзнете файловете и папките от новата папка, създадена в стъпка 4, в празната CD папка, която се появява. Те автоматично ще бъдат записани на диска.

Аудио CD

Етап 1

Поставете аудио компактдиска в CD-ROM устройството на компютъра.

Стъпка 2

Кликнете върху менюто "Старт", след това върху "Всички програми". Отворете програмата "Windows Media Player".

Стъпка 3

Изберете раздела "Извличане".

Стъпка 4

Поставете отметка до всички песни в списъка, които искате да копирате.

Стъпка 5

Щракнете върху бутона „Извличане“ в горната част на екрана.

Стъпка 6

Извадете аудио компактдиска от CD-ROM устройството на компютъра, когато копирането приключи.

Стъпка 7

Поставете празен компактдиск, който може да се записва, в CD записващото устройство на компютъра.

Стъпка 8

Изберете раздела „Записване на аудио CD“.

Стъпка 9

Кликнете върху „Библиотека“, след това върху „Наскоро добавени“ в левия прозорец на прозореца, който се появява. Изберете песните, които са копирани в стъпка 5 и ги плъзнете в прозореца "Burn List" вдясно.

Щракнете върху бутона "Старт на запис". Файловете ще бъдат копирани на новия диск.