Как да потвърдя, че Wake on LAN е разрешен в BIOS на компютъра

Активирането на функцията Wake on LAN позволява спящ компютър да бъде събуден от специална мрежова команда. За да сте сигурни, че тази функция е настроена на „включено“ или „разрешено“, ще трябва да редактирате основната система за въвеждане и извеждане на компютъра. BIOS се зарежда малко след включване на компютъра и координира комуникацията между хардуера и операционната система. Преди да се зареди операционната система, трябва да натиснете специален клавиш, за да влезете в BIOS. Различните BIOS имат различни менюта за навигация, но повечето настройки за Wake on LAN се намират в раздела за управление на захранването на BIOS.

Проверете настройките на WOL за BIOS на American Megatrend (AMI) (ВИЖТЕ РЕФ 1, стр. 7)

Етап 1

Изключете и след това включете компютъра. Преди първия звуков сигнал, натиснете присвоения клавиш, за да влезете в BIOS. Това обикновено е клавишът F1, F2, Del или Esc, но се различава според версията на BIOS, производителя на дънната платка и в някои случаи производителя на компютри. Много компютри ви казват кой бутон да натиснете, за да влезете в BIOS, преди зареждането на операционната система. Ако все още не можете да влезете в BIOS, проверете ръководството на производителя на дънната платка.

Стъпка 2

Натиснете страничните стрелки, за да се придвижите до менюто „Разширено“.

Стъпка 3

Натискайте стрелката надолу, докато “Chipset Configuration” се маркира и натиснете “Enter”.

Стъпка 4

Натискайте стрелката надолу, докато се маркира „Southbridge Configuration“ и натиснете „Enter“

Погледнете настройката „Wake on LAN from S5“ е настроена на „Enabled“. Ако не, изберете го и натиснете „Enter“, за да промените.

Проверете настройките на WOL за Biostar BIOS

Етап 1

Включете компютъра. Преди първия звуков сигнал, натиснете присвоения клавиш, за да влезете в BIOS. Това обикновено е клавишът F1, F2, Del или Esc, но се различава според версията на BIOS, производителя на дънната платка и в някои случаи производителя на компютри. Много компютри ви казват кой бутон да натиснете, за да влезете в BIOS, преди зареждането на операционната система. Ако все още не можете да влезете в BIOS, проверете ръководството на производителя на дънната платка.

Стъпка 2

Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато се открои „Настройка за управление на захранването“ и натиснете „Enter“.

Погледнете настройката „WOL (PME #) From Soft Off“ е настроена на „Enabled“. Ако не, използвайте клавишите със стрелки, за да го изберете и натиснете плюс (+), минус (-), Page Up или Page Down, за да промените.

Проверете настройките на WOL на компютрите на HP (ВИЖТЕ РЕФ 3)

Етап 1

Включете компютъра. Преди първия звуков сигнал, натиснете присвоения клавиш, за да влезете в BIOS. Това обикновено е клавишът F1, F2, Del или Esc, но се различава според версията на BIOS, производителя на дънната платка и в някои случаи производителя на компютри. Много компютри ви казват кой бутон да натиснете, за да влезете в BIOS, преди зареждането на операционната система. Ако все още не можете да влезете в BIOS, проверете ръководството на производителя на дънната ви платка.

Стъпка 2

Натиснете клавиша със стрелка надясно, докато изберете “Power” настройки и натиснете “Enter”.

Стъпка 3

Натиснете клавиша със стрелка надолу, докато изберете менюто „Управление на захранването на хардуера“ и натиснете „Enter“.

Вижте настройката „S5 Wake on LAN“ е настроена на „Enabled“. Ако не, използвайте клавишите със стрелки нагоре и надолу, за да го изберете. След като бъдете избрани, използвайте клавишите със стрелки наляво или надясно, за да го промените на „Enabled“.