Как да настроя Outlook да работи с моя имейл адрес на Cox?

Outlook Express ви позволява достъп до пощата в Интернет, без да се налага да отваряте вашия уеб браузър. Софтуерът, който е предварително инсталиран на системи с Windows, ще работи с много доставчици на интернет поща, включително Cox Mail. Освен това можете да използвате Outlook Express за изпращане на поща от вашия работен плот до получателите. Получателите ще видят вашия имейл адрес на Cox в полето на подателя. За да настроите Outlook Express да започне да получава вашата поща на Cox, трябва да въведете данните за вход в акаунта си и адресите на пощенския сървър.

Етап 1

Щракнете върху менюто "Старт" на работния плот, щракнете върху "Всички програми" и изберете "Outlook Express".

Стъпка 2

Изберете менюто „Инструменти“ в Outlook Express и изберете „Акаунти“.

Стъпка 3

Щракнете върху бутона „Добавяне“ и изберете „Поща“.

Стъпка 4

Въведете името си така, както искате то да се показва на получателите (напр. Джон Смит), когато бъдете подканени, след което щракнете върху „Напред“.

Стъпка 5

Въведете своя имейл адрес на Cox (напр. [email protected]) на адресната страница на Internet Explorer. След това изберете „Напред“.

Стъпка 6

Изберете „POP3“ от менюто „My Incoming Mail Server Is A ...“. Въведете името на сървъра Cox POP за входяща и името на SMTP сървъра за изходяща поща в съответните полета. Имената на POP и SMTP сървърите се различават в зависимост от вашето географско местоположение (вж. Съвети). Щракнете върху „Напред“.

Въведете името и паролата на вашия акаунт в Cox в съответните полета. След това изберете „Напред“ и „Край“.