Как се използват компютрите в образованието за начално училище

В един свят, доминиран все повече от технологиите, основната компютърна грамотност е важно професионално и лично умение за развитие на учениците, дори и на най-ранните нива на образование. Интегрирането на компютрите в ежедневните учебни дейности в началните училища дава на учениците основно познаване на устройствата и ги подготвя за по-високи нива на образование и работни места, които изискват усъвършенствани компютърни умения, особено в случай на ученици, които нямат компютри у дома. Освен изграждането на компютърна грамотност, компютрите могат да се използват и на ниво начално училище, за да допълнят традиционните предметни области и да създадат по-ангажиращи учебни програми.

Компютърно базирано обучение

Компютърно-базираното обучение (CBL) се отнася до всяка методика на преподаване, която използва компютри за предаване или въвеждане на информация. На ниво начално училище компютърните приложения могат да се използват за показване на мултимедийни планове на уроци или учениците да въвеждат отговори на изпитите в компютър, за да улеснят оценяването и оценяването. Мултимедийните формати и приложения, които позволяват на учениците да поставят на пауза съдържание, са особено ценни в образованието в ранна детска възраст, особено след като учениците идват на училище с различни компетенции, стилове на обучение и скорости за усвояване на информация.

Изследвания и комуникация

Подготовката на учениците за по-всеобхватни изследователски проекти в по-късни нива на образование, основни изследователски задачи като справка с онлайн справки, преглед на онлайн вестници и търсене на данни в онлайн бази данни са улеснени с свързаните с интернет компютри - особено в началните училища без големи библиотеки на сайтове. Лекотата, с която файловете с цифрови данни могат да се изпращат до многобройни получатели, също опростява задачи като включване в работата, комуникация с родители и учители или сътрудничество със състуденти по групови проекти.

Разширени умения

Докато началното училище може да изглежда рано за обучение на ученици по компютърно програмиране, ранното стартиране помага на учениците, интересуващи се от компютърни науки, да развият основни умения и дава на всички ученици по-задълбочено разбиране за това как работят компютрите. Няколко езика за програмиране и пакети, предназначени за начинаещи или образование в ранна детска възраст - като BASIC, LOGO и някои прости HTML кодове - правят процеса възможно най-достъпен и визуален. LOGO, например, позволява на учениците да манипулират проста форма с команди, които също ги учат на някои основни геометрии.

Образование за специални нужди

Способността да поставяте на пауза планове за уроци, да показвате съдържание в различни мултимедийни формати и да актуализирате информация е особено важна в началните училища, в които се преподава образование със специални нужди, където учениците имат широк спектър от физически, умствени и поведенчески компетенции. Взаимодействието с компютрите дава на тези ученици индивидуален план на урока и индивидуално внимание, когато инструкторът не е в състояние да осигури същото ниво на лично взаимодействие. В екстремни случаи на физически или умствени увреждания учениците могат дори да използват компютри, за да изразят себе си или да видят информация по начини, които биха били невъзможни с традиционните методи на преподаване.